Program „Mój Prąd”

Dofinansowanie przedsięwzięć polegające na zakupie i montażu:
• Mikroinstalacji fotowoltaicznych od 2-10 kW (do 7000 z)
• Magazynów Energii (do 16 000 zł)
• Pomp Ciepła (do 28 500 zł) lub Magazynów Ciepła (do 5000 zł)
• Systemów EMS/HEMS(do 3000 zł)
• Kolektorów Słonecznych (do 3500 zł)
Nabór dedykowany Prosumentom rozliczającym się w systemie net-billing

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł;
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe: 7 000,00 zł;
 3. Urządzenia dodatkowe:
  1. Magazyn ciepła / urządzenie grzewcze:
   1. Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
   2. Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
   3. Pompa ciepła powietrze /woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
   4. Pompa ciepła powietrze /woda: 12 600,00 zł;
   5. Pompy ciepła typu powietrze /powietrze: 4 400,00 zł
  2. Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  3. System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  4. Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł