Dotacje - EkoWatt

foto1
Kompletne systemy fotowoltaiczne
foto1
Profesjonalna instalacja przez doświadczonych instalatorów
foto1
Kompleksowa obsługa od projektu i zgłoszenia po uruchomienie
foto1
Oferujemy pomoc w uzyskaniu dofinansowania
foto1
Zaproś naszego technika na wizję lokalną
Tel.+48 602 628 210
info@ekowatt.pl

Prąd za darmo

 

Tania zielona energia - panele fotowoltaiczne i słoneczne

Skorzystaj z naszej pomocy w uzyskaniu dotacji na darmową energię słoneczną !!!
Zaprojektujemy, wycenimy, sporządzimy dokumentację a następnie wykonamy instalacje dopasowaną do Twoich potrzeb!!!

 

 

Program PROSUMENT prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Program PROSUMENT ma na celu promowanie nowych technologii OZE oraz postaw prosumenckich. Okres wdrażania programu obejmuje lata 2014-2022 (umowy do roku 2020). Budżet wynosi 800 mln zł, z czego w latach 2014-2015 uruchomiona zostanie część pilotażowa ze środkami w wysokości 300 mln zł.

 

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:

 • dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (pożyczki wraz z dotacjami dla jednostek samorządu terytorialnego, gdzie nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym przez NFOŚiGW),
 • za pośrednictwem banków (środki udostępnione bankom, z przeznaczeniem na udzielanie kredytów bankowych łącznie z dotacjami),
 • za pośrednictwem WFOŚiGW (środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami).

Beneficjentami programu mogą być:

 • osoby fizyczne,
 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach programu:

 • Zakup i montaż małych instalacji i mikroinstalacji OZE
 • Instalacje do produkcji energii elektrycznej oraz do produkcji ciepła i energii elektrycznej:

-    Źródła ciepła do 300 kW:

•    Kotły na biomasę
•    Pompy ciepła
•    Kolektory słoneczne

-    Źródła energii elektrycznej, kogeneracja do 40 kW:

•    Systemy fotowoltaiczne
•    Małe elektrownie wiatrowe
•    Mikrokogeneracja

 • Instalacje hybrydowe (łączone)

Program Prosument nie obejmuje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła. Efektem ekologicznym programu będzie coroczne ograniczenie emisji CO2 w wysokości 215 000 Mg oraz roczna produkcja energii z odnawialnych źródeł 470 000 MWh.

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania w ramach programu to:

 • kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% (kotły na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne) lub 40% (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikro kogeneracja) dofinansowania w 2015 roku i odpowiednio 15% lub 30% po 2015 r.,
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia 100 tys. zł - 450 tys. zł,
 • określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,
 • oprocentowanie kredytu: 1%,
 • maksymalny okres kredytu: 15 lat.
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły i wyjaśnić wątpliwości, złóż zamówienie, a my w ciągu kilku dni zapewnimy pomoc w uzyskaniu dotacji z NFOŚiGW a następnie profesjonalny montaż - INFOLINIA: +48 25 749 88 77, +48 602 628 210